Městská teplárenská společnost a. s. Litovel

Služby


Pohotovostní služba

- Nepřetržitá pohotovostní služba pro případ havárií na telefonním čísle 777 633 462.


Výroba a rozvod tepelné energie, výroba a distribuce elektřiny

- Tyto činnosti provádíme na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem.

- Informace pro odběratele elektřiny

Dodávky, montáž a servis v oborech - vytápění - voda - elektro - plyn

- Kompletní dodávky topných systémů, plynových rozvodů, rozvodů elektřiny, instalace vody a odpadů provádíme v bytech, rodinných domech i pro firmy a neziskové organizace, včetně inženýrské činnosti

- Montáže poměrových měřičů tepla a termostatických ventilů na radiátorech. Měření a regulace dodávek tepla přímo v bytech a ostatních prostorách jsou významným krokem ke zlepšení komfortu vytápění a úspor tepla.


- Odborní pracovníci společnosti poskytují poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky - elektrické energie, tepelné energie, teplé užitkové vody, rozvodu plynu, rozvodu vody a odpadů.