Městská teplárenská společnost a. s. Litovel

Teplárna Vítězná


Teplárna s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla
Původně uhelná kotelna na hnědé uhlí osazená dvěma kotli Vihorlat-Snina z roku 1978 o výkonu 1,16 MW a dvěma kotli ARK 1000 z roku 1986 o výkonu 1,16 MW, s centrální přípravou teplé užitkové vody, byla v říjnu 1999 plně plynofikována a modernizována. Instalovaný tepelný výkon bez kogenerace je 4,55 MW. Venkovní čtyřtrubkové rozvody tepla byly nahrazeny dvoutrubkovými s použitím bezkanálového předizolovaného potrubí. Tepelné ztráty nepřesahují 5%, garantovaná životnost minimálně 30 roků, což je velmi důležité
v této lokalitě, kde rozvody tepla byly každoročně zaplaveny spodní vodou. V roce  2002  byla kotelna doplněna o kogenerační jednotky. Současně s modernizací došlo ke zrušení koksových kotelen v ulici Kysucká a na poliklinice, tyto objekty byly rovněž přes domovní předávací stanice napojeny na plynovou kotelnu.

Z této teplárny je prostřednictvím domovních předávacích stanic zásobováno deset bytových bloků, poliklinika, dům s pečovatelskou službou, školní jídelna, prodejna potravin a nová základní škola.
V září roku 2004 byla dokončena výstavba nových teplovodů zajišťujících dodávku tepla do centra města. Doposud bylo realizováno připojení sedmi domovních předávacích stanic v následujících objektech: Městský úřad Litovel, ZŠ Jungmannova, Střední odborné učiliště Litovel (ulice Komenského), Speciální škola pro zrakově postižené prof. V Vejdovského, Městský klub, bytový dům Boskovicova 785, bytový dům nám. Přemysla Otakara 755. Veškeré domovní předávací stanice jsou řízeny prostřednictvím moderní počítačové techniky.