Městská teplárenská společnost a. s. Litovel

Výroba a distribuce tepla a elektřiny

MTS a.s. provozuje dva velké tepelné zdroje s výrobou elektřiny a řadu domovních kotelen


Vítejte na internetových stránkách Městské teplárenské společnosti a. s. Litovel.

Vítejte na internetových stránkách společnosti, která byla založena na podzim roku 1993 s cílem provozovat teplárenské zdroje v městě Litovli, provádět postupnou modernizaci kotelen, rozvodů a výměníkových stanic, s důrazem na ekologickou stránku provozu.
K postupnému naplňování vytýčených cílů bylo zapotřebí významné investiční činnosti a velkého pracovního nasazení zaměstnanců, protože se jednalo především o zastaralé uhelné zdroje.

Dnes společnost provozuje moderní teplárenskou soustavu s řídicím dispečinkem, vyrábí a distribuuje elektřinu a poskytuje řadu dalších služeb na profesionální úrovni.