Reference
 

Přehled prováděných a již ukončených významnějších zakázek
Zakázky jsou řazeny sestupně od roku 2005 do roku 1993.
 

Litovel, ulice Severní Připojení sedmého a osmého bytového domu na rozvody tepla a elektrické energie
Litovel, ulice Gemerská Opětovné připojení budovy internátu Středního odborného učiliště Litovel k rozvodům elektrické energie a tepla. Dosluhující plynová kotelna z roku 1997 byla nahrazena domovní předávací stanicí tepla
Litovel, centrum města Připojení k centrálnímu zásobování teplem.
V období od ledna do dubna 2004 byly provedeny práce na připojení středu města k centrálnímu zásobování teplem. Důvodem prodloužení teplovodního rozvodu do středu města bylo snížení emisí v dané lokalitě a také investičních nákladů pro rekonstrukce původních domovních kotelen. Rozvod tepla je dvoutrubkový, bezkanálový, volně uložený v zemi, v dimenzích od DN 125 mm do DN 32 mm. Celková délka potrubí je 2 x 570 m. V připojovaných objektech budou postupně instalovány domovní předávací stanice tepla a v budově polikliniky čerpací posilovací stanice.
Litovel, ulice Severní Připojení čtvrtého, pátého a šestého bytového domu na rozvody tepla a elektrické energie.
Kompletní dodávka ústředního vytápění v obytných domech, včetně teplovodu a předávací stanice.
Litovel, sídliště Novosady Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody.
Od července do září 2003 byla provedena oprava potrubních rozvodů tepla a teplé užitkové vody v lokalitě Novosady s cílem snížení tepelných ztrát na rozvodech a zvýšení efektivity dodávky tepla a teplé užitkové vody.
Oprava sekundárních rozvodů tepla spočívala ve výměně dožívajících ocelových potrubí z roku 1972, uložených v betonových kanálech, za předizolované potrubí pro ústřední topení a předizolované plastové potrubí pro teplou užitkovou vodu. Rozvody v celkové délce 4 x 300 metrů a dimenzích od DN 100 do DN 50 byly po demontáži stávajících potrubí uloženy do teplovodního kanálu. Stavba se dotkla bytových domů č. 549,
550-558.
Litovel, sídliště NovosadyLitovel, sídliště NovosadyLitovel, sídliště Novosady
Litovel, sídliště K. Sedláka Úpravy výměníkové stanice. Technologie výměníkové stanice byla přestavěna z tlakově nezávislé na tlakově závislou.
Litovel Připojení městské knihovny k centrálnímu vytápění
z teplárny Vítězná
Litovel, ulice Uničovská Přípojka teplovodu pro prodejnu společnosti Penny Market a firmu Morávia Bagr
Litovel, ulice Gemerská Výměna ležatých rozvodů studené a teplé vody, domy
č. 491 – 492
Litovel, ulice Kysucká Výměna uzávěrů stoupaček v domech č. 423–424,
425-428
Litovel, ulice Gemerská Připojení mateřské školy na rozvody elektrické energie teplárny Uničovská
Litovel Technická infrastruktura Uničovské předměstí – rozvody kabelů nízkého napětí a datové kabely
Litovel Plynofikace budovy muzea
Litovel, ulice Severní Připojení prvního a druhého bytového domu
na rozvody elektrické energie
Litovel, ulice Severní
Kompletní dodávka ústředního vytápění v obytných domech, včetně teplovodu
a předávací stanice
Vybudování inženýrských sítí v ulici Severní – rozvody elektrické energie, datová vedení, venkovní osvětlení, místní rozhlas
Litovel, sídliště Vítězná Doplnění teplárny Vítězná o kogeneraci, kotel pro základní školu, trafostanice
Uničov Plynofikace prodejny elektro
Litovel, ulice Uničovská Nadstavba Středního odborného učiliště v Litovli
– ústřední vytápění včetně měření a regulace
Litovel, sídliště Vítězná Teplovod a dálkový kabel
Unčovice Plynofikace objektu sokolovny
Litovel, sídliště Vítězná Plynofikace kotelny
Litovel, ulice Gemerská Rekonstrukce přípojky výměníkové stanice, včetně výměny sekundárních rozvodů
Litovel, sídliště Novosady Přestavba mazutové kotelny na výměníkovou stanici
Litovel, ulice Uničovská Plynofikace kotelny, výstavba kogenerace