Služby
 

Hlavním posláním společnosti je výroba a distribuce tepla a elektřiny. Za tímto účelem provozuje Městská teplárenská společnost a. s. Litovel dva velké tepelné zdroje s výrobou elektřiny a řadu domovních kotelen.

 

Teplárna Uničovská

s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla

Teplárna Vítězná

s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla

Výměníkové stanice a domovní kotelny